image
Spoločnosť MAKS-D/CHEM:Výhradný predajca a realizátor stavieb a renovácií za použitia výrobkov f. AGRU
  • porgresívna technológia izolácie vysoko agresívnych látok používaná pri výstavbe technologických celkov, čističiek odpadových vôd, potrubí, kanálov, atď...

  • moderná technológia renovácie existujúcich technologických celkov vytvorením monolitického opláštenia odolného voči stanoveným médiám za deklarovaných technologických podmienok

Obchodné zastúpenie f. Vegum, a.s. pre strojárenskú výrobu

Spoločnosť AGRU:


  • Rakúska spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou

  • Rodinný podnik riadený jeho vlastníkmi – Pán Mgr. Alois Gruber a Pán Alois Gruber starší

  • Certifikované podľa ISO 9001:2000

  • Spoločnosť zamestnáva celosvetovo 650 zamestnancov

  • Spoločnosť spracováva približne 60,000 ton polymérov ročne

  • Dostupných 8000 rozdielnych štandardných produktov

  • Hodnota vývozu dosahuje približne 90%

  • Celosvetová distribučná sieť s prevažne nezávislými distribútormi a niekoľkými čiastočne vlastnenými dcérskymi spoločnosťami