ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIEOkrem spomenutých ochranných obložení produktová skupina Enviromentálna Technológia tiež obsahuje rôznorodý systém komponentov ako napríklad odvodňovacie rúrky, profily, montážne zariadenia a zváracie stroje. Vhodná enviromentálna ochrana vyžaduje najpokročilejšie technológie a zákazkové materiály. Pre tento prípad, je metóda kalandrovania najvhodnejšia pre výrobu bezškárových pláštov vyrobené z HDPE, PEVLD alebo FPP s hladkým povrchom a / alebo štruktúrovaným povrchom v šírke do 7m.

obrazok

KVALITA

AGRU používa systém manežmentu kvality podľa ISO 9001:2000 ktorý vyhovuje požiadavkám medzinárodných štandardov.

obrazok

Enviromentálna technológia - Osvedčenia (Výber)

obrazok

PRODUKTY

Rôzne druhy povrchov štruktúrovaných obložení dovoľujú tesnenia extrémne strmých hrádzí a preto sú vhodné na doplnkové rozšírenie kapacít skládok odpadov.

obrazok

Výrobný proces je výlučne uskutočnovaný vysokokvalitnými materiálmi respektívne medzinárodne schálenými typmi PE.
Pre montáž obložení bolo preukázané, že horúce upevňovacie zváranie a taktiež výtlačné zváraníe je vhodné pre dosiahnutie trvácne utesnených a spoľahlivých spojov. Nevyhnutné výplne zvarov sú vyrobené z rovnakých materiálov ako jednotlivé obloženia.

obrazok

OBLASTI POUŽITIA

Napriek skutočnosti, že hlavná oblasť použitia tejto produktovej skupiny je ochrana životného prostredia, je tu aj množstvo iných zaujímavých aplikácií:
Priemyslové skládky a skládky odpadov.

obrazok

Obloženia plaveckých bazénov a fariem pre lov rýb.
Tesnenie priekop a kanálov.

obrazok

Ochrana pred eróziou a tesnenia hrádzí.
Obloženie a pokrývka zásobníkov na uskladnenie vody.
Spájanie rezervoárov pitnej vody.

obrazok

Tesnenie tunelov.
SORTIMENT

Obloženia, kalandrované, hladké
0,75mm do 3.0mm (HDPE, PEVLD, FPP)
šírka: 5m alebo 7m
Obloženia, kalandrované, štruktúrované
0,75mm do 3.0mm (HDPE, PEVLD, FPP)
šírka: 5m alebo 7m
Obloženia tunelov, kalandrované
2.0mm do 3.0mm (VLDPE) šírka do 5m
Obloženia AGRUFLEX, kalandrované
0.5mm do 2.5mm hladké
1.0mm do 2.5mm štruktúrované, (FPP)
šírka: 5m
Odvodňovacie rúrky
63mm do 400mm, dierované, drážkované (PE)
AGRULOCK, Kolmý CUt-off-Stenový systém
PE profily
Hliníkové bariéry
2.5mm do 3.0mm (PEHD)
šírka: 1.35m
Vodotesné profily (Polyolefine material)
Príslušenstvo
Kotúče, testovacie výstupky, zváracie stroje za tepla, výtlačná zváracia pištoľ.