AGRUSAFEProstredníctvom "AGRUSAFE Sure Grip Concrete Protective Liners" je možné chrániť betónové stavby bezpečne a trvácne pred poškodením koróziou a / alebo pred opotrebovaním. Navyše utesňujú konštrukcie tak, že tvoria nepresakujúce betónové základy.

obrazok

KVALITA

AGRU používa systém manežmentu kvality podľa ISO 9001:2000 ktorý plne vyhovuje požiadavkám medzinárodných štandartov.

obrazok

PRODUKTY

"Sure Grip Concrete Protective Liners" sú umiestnené s betónom. Spoje betónových ochranných obložení zaisťujú vysokú odolnosť proti vytiahnutiu a fixujú ich vo všetkých smeroch. Používanie montážnych profilov značne uľahčuje montáž "Sure Grip" ochranných obložení.

obrazok

Pre montáž "Sure Grip Concrete Protective Liners" sa využíva zavedené výtlačné zváranie ako aj proces zvárania horúcim plynom, keďže požadované zváracie drôty sú súčasťou nášho produktového sortimentu.

obrazok


Spolu s excelentnými mechanickými vlastnosťami HDPE a PP plastické obloženia diponujú veľmi dobrou odolnosťou proti opotrebovaniu, sú ľahko zvariteľné, ľahko sa čistia a odhaľujú veľmi hladký vnútorný povrch a vysokú flexibilitu.
S prichádzajúcimi stúpajúcimi bezpečnostnými požiadavkami, "Sure Grip Double Sealing System" (dve plochy sú zložené a priestor medzi nimi môže byť monitorovaný) dovoľuje efektívnu ochranu jednotlivcov a životného prostredia proti nebezpečným látkam a môže byť monitorovaný pomocou systémov detekcie netesností.

OBLASTI POUŽITIA


Oprava obloženia betónových potrubí pomocou na mieste pripraveného betónu, prípadne predpripraveného betónu.
Renovácie budov pomocou procesov injektáže alebo betónovej omietky.
Systémy kanálov v priemysle a spoločnosti.
Obloženie nádrží v technológiách životného prostredia a priemysle.

obrazok

Obklady pre priemyslové podlahy a priekopy.
Zberné nádrže v chemickom a petrochemickom priemysle ako aj v čistiarňach odpadových vôd.
Ochrana základov a stropov pred koróziou.
Renovácia existujúcich betónových odpadových potrubí pomocou bezvýkopových procedúr kombinovaných s hadicami zo Sure Grip Concrete Protective Liners.

obrazok


SORTIMENT


Betónové ochrané obloženie (CPL)
4000mm x 2000mm x (3 ... 12)mm (PE 80, PP, PVDF, ECTFE)
CPL s protišmykovým povrchom
4000mm x 1800mm x (3 ... 5)mm (PE 80, PP)
CPL stužený polyester
4000mm x 1800mm x (3 ... 5)mm (PE 80, PP)
CPL so signálnou vrstvou
4000mm x 1800mm x 5mm (PE 80, PP)
CPL s hliníkovou bariérou
4000mm x 1800mm x 5mm (PE 80, PP)
Rôzne inštalačné profily
(PE 80, PE 80-el, PVDF, ECTFE)
Technológia zvárania
Zváracie roboty


V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte.
Pre aktualizácie a detailnejšie informácie prosím navštívte www.agru.at